«(...) Η "ελεύθερη αγορά" όμως δεν είναι παρά ένας μύθος των νεοφιλελεύθερων. Η παρεμβατικότητα και η ρυθμιστική πολιτική του κράτους είναι καθοριστική για την εξσφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ισορροπίας και εν τέλει την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Εκ φύσεως η αγορά συμπεριφέρεται απρόβλεπτα, και προκειμένου να μην οδηγηθεί στον αυτο-στραγγαλισμό της από τον εξοντωτικό ανταγωνισμό και τις μονοπωλειακές τάσεις του κεφαλαίου, πρέπει να αποδοθεί στο κράτος ο ρόλος του νομοθέτη, που με την διακριτική παρέμβασή του φροντίζει να διατηρεί η "ελεύθερη αγορά" την αυτονομία της - τουλάχιστον ως καταστατική μυθολογία της αέναης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου του κράτους και της κοινωνίας. Το κράτος εξασφαλίζει και διαμορφώνει τις συνθήκες για την ανάπτυξη κάθε οικονομικής δραστηριότητας και προσφέρει ένα μίνιμουμ διασφάλισης από κάθε είδος κινδύνων. Χωρίς αυτό το πλαίσιο καμία έννοια "φιλελεύθερης" οικονομίας δεν θα ήταν εφικτή - και αυτό το γνωρίζει και ο πρωτοετής φοιτητής Οικονομικών, πόσο μάλλον οι "φωτισμένοι" ιδεολόγοι του νεοφιλελευθερισμού ή οι μάνατζερ των πολυεθνικών. (...)» _~ απ' το editorial του futura - τεύχος 11 _

«Όποιος πιστεύει ότι η εκθετική ανάπτυξη μπορεί να συνεχίζεται για πάντα σε ένα πεπερασμένο κόσμο είναι είτε τρελός είτε οικονομολόγος» _~ K. Boulding (οικονομολόγος) _